J A N   R O A R   S E K K E L S T E N

N E T T S T E D E T   F O R   M E G   O G   M I T T

 
H E R   F I N N E R   D U :
O M  M E G :
Jesus Pastor Sekkelstens tekstarkiv
- hverdagskost for troen

Født:
1963

Sivilstand:
Gift, tre barn

Utdannelse:
Baptistenes Teologiske Seminar,
pastorlinja 1984-1988

Arbeid:
Stavanger Baptistmenighet,
pastor/forstander, 1988-1990

Steinkjer og Verdal baptistmenigheter,
pastor/forstander, 1990-1992

Bergen baptistmenighet,
sivilarbeider, 1992-1993

Norsk Misjon i Øst,
landssekretær, 1993-1997

Baptistane i Førde,
menighetsplanter/pastor, 1997-d.d.

Blogg Luftige tanker i fri flukt
- hverdagsblogg
Berner Bernerdilla
- hundegalskapen min
Jeg er på Twitter også. Slå følge da vel!
Se også hi.im/janrosek